Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na 34. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci. Tématem konference je Psychoterapie: Naděje a lidskost. Toto téma může být důležité pro nás všechny. Je významné pro naše klienty i pro náš profesionální růst.

Svět i společnost se nacházejí v turbulentním období, kdy společnost je rozdělená na tábory nevraživé k sobě navzájem. Doba potřebuje nadějnou vizi, odolnost a houževnatost, podporu spolupráce, propojenosti a humanistické orientace. Ty mohou překlenout štvavé a zjednodušující černobílé pohledy. Téma naděje a lidskosti se hluboce dotýká i práce s klienty a práce na sobě.  

Pohled na naději a lidskost se může lišit podle pohledu různých psychoterapeutických směrů a různých profesí. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a v čem vidíme svět podobně a v čem odlišně.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společnou diskuzi, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

 

 

Ján Praško
Předseda psychoterapeutické společnosti

 

 

Pozor!

Vážení účastníci, chtěli bychom Vás informovat, že jsme zveřejnili program konference. Naleznete ho v záložce "Program konference".