Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na 34. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci. Tématem konference je Psychoterapie: Naděje a lidskost. Toto téma může být důležité pro nás všechny. Je významné pro naše klienty i pro náš profesionální růst.

Svět i společnost se nacházejí v turbulentním období, kdy společnost je rozdělená na tábory nevraživé k sobě navzájem. Doba potřebuje nadějnou vizi, odolnost a houževnatost, podporu spolupráce, propojenosti a humanistické orientace. Ty mohou překlenout štvavé a zjednodušující černobílé pohledy. Téma naděje a lidskosti se hluboce dotýká i práce s klienty a práce na sobě.  

Pohled na naději a lidskost se může lišit podle pohledu různých psychoterapeutických směrů a různých profesí. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a v čem vidíme svět podobně a v čem odlišně.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společnou diskuzi, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

 

 

Ján Praško
Předseda psychoterapeutické společnosti