Platební a Storno podmínky

REGISTRAČNÍ POPLATKY

 

V případě nové registrace od 1. 11. do 6. 11. 2023 - po tomto datu je možné se na konferenci registrovat po telefonické dohodě na místě tel: 775 666 348 !

  • Člen České a Slovenské psychoterapeutické společnosti 3.000,- CZK
  • Účastník nečlen 3.800,- CZK
  • Student 1.800,-CZK

Vstupenka na společenský večer 850,- CZK

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

- coffee break
- vstup na odborný program
- certifikát o účasti

- DPH  21%

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem. Poté Vám bude vystaven daňový doklad.

Pro hromadné platby a vystavení faktury kontaktujte nejprve: pribyl@amepra.cz


Bankovním převodem na účet:

společnosti Amepra, s.r.o. vedený u ČSOB

Číslo účtu: 219332819/0300
Název účtu: AMEPRA
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1316
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/CPK (CPK slouží jako zkratka pro Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci, prosíme o její uvádění kvůli správnému přiřazení platby!)

 

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ26 0300 0000 0002 1933 2819

BIC/SWIFT: CEKOCZPP

 

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY

Registrace je závazná. Registrační poplatek bude vrácen s 60% snížením na pokrytí administrativních nákladů a předběžných objednávek, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 25. 10. 2023. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.