Důležité termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE

30. června 2023        Přihlášky k aktivní účasti – přednášky, bloky přednášek,

workshopy, diskusní setkání

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti jsou akceptovány ve formátu, který si můžete stáhnout od 1. 3. 2023 na

webových stránkách konference: www.psychoterapeutickakonference2023.cz

Přihlášky prosíme zasílat na mailovou adresu: pribyl@amepra.cz

Přihláška k aktivní účasti není zároveň přihláškou k účasti

a ubytování.

.

30. června 2023        Přihlášky k aktivní účasti – postery (přihláška k aktivní účasti na pribyl@amepra.cz )

30. srpna 2023          Řádný termín pro zaslání přihlášky k účasti – včasná platba

 

30. srpna 2023          Termín pro zaslání ABSTRAKT přihlášených sympozií, workshopů,

posterů (adresa: pribyl@amepra.cz a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Jiný způsob zaslání abstrakt není možný.

Abstrakta nedoručená do uvedeného termínu nebudou otištěna)

Stránky konference:

www.psychoterapeutickakonference2023.cz

web a registrace bude spuštěn od 1.3.2023

.

Preferujeme elektronickou komunikaci.

 

Pozor! Termín přihlášek k aktivní účasti již: 15. červena 2023!

2. informaci (předběžný program, poplatky, informace o ubytování) plánujeme rozeslat

na konci září 2023.

 

Pořádá

POŘÁDÁ:

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Spolupořádá

Slovenská psychoterapeutická společnost

 

Kontaktní osoba na agenturu organizující konferenci:

Vladislav Přibyl

organizační zajištění

tel: +420 775 666 348

mail: pribyl@amepra.cz

Amepra, s.r.o.

 

Valná hromada ČPtS

Valná hromada České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP se bude konat

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 od 19 hodin v kongresovém sále. Hojná účast je důležitá a vítána.